බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රෙස්ටන්හි පදිංචි ක්ලාරා කොවෙල් ගේ නරක විනෝදාංශය වූයේ දුම්පානයයිග 1931 දීග දුම් වැටියට ඇබිබැහි වු  ඇයට දිනකට දුම්වැටි 3 ක් වත් අවශ්‍ය විය.

පසුගියදා යෙදුණු ඇයගේ 102 වන උපන් දිනයේදී නම් ක්ලාරා තීරණය කළේ මේ නරක පුරුද්ද අත්හැරීමටය. ගණන් බලා ඇති ආකාරයට 1931 සිට මේ දක්වා ඇය දුම්වැටි 60,000 ක් පමණ බී ඇත.

වෘත්තියෙන් ඇදුම් මසන්නියක වන ක්ලාරා ගතකරන්නේ සරල දිවිපෙවෙතකි.පරම්පරා ගාණකට පමණ අයත් දරුමුණුබුරෝද  ඇයට වේ.වයස අවුරුදු 102 ක් වූවත් සිය මවට තමන්ටත් වඩා හොදට ජීවිතය විදිය හැකි බව ඇයගේ දියණියෝ කියති.ඔවුන්ද මේ වන විට පසුවන්නේ ජීිවිතයේ සැදෑ සමය ගෙවමිනි.

දුම්බීම අතහැරීම නිසා සිය මව නිතර යෑමට පුරුදුව සිටි අවන්හල් හා තැබෑරුම් වලට නම් ඇය නැති අඩුපාඩුව හොදින්ම දැනෙනු ඇතැයි ක්ලාරාගේ දියණියෝ කියන්නේ සිනහමුසුවය.