(දයාසීලි ලියනගේ)   
නියං ආධාර ලබාදීමේදී සමෘද්ධි නිලධාරීන් මතම යැපෙන්නේ නැතිව සිය ගම්වලට ගොස් සොයා බලන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ට උපදෙස් දී ඇත.   

ඇතැම් අවස්ථාවල සහනාධාර බෙදා දීමේදී එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට අසාධාරණකම් සිදුවන බවට පැමිණිලි තිබෙන නිසා සිය ගම්වලට ගොස් ආධාර බෙදීම පිළිබඳව සොයා බලන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.   


නියඟයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව පිළිබඳ පසුගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මූලිකව සාකච්ඡා කර ඇති අතර එහිදී ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ කෘෂි පර්යේෂණ නිලධාරීන් හා සමෘද්ධි නිලධාරීන් රජය අපහසුතාවයට පත් කිරීමේ අරමුණින් ආධාර නිසි ලෙස බෙදා නොදෙන බවයි.   


මෙහිදී ඇමැති එස්.බී. දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් නිසි පරිදි සහනාධාර ලබා නොදෙන්නේ නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් මගින් පරීක්ෂණ කළ හැකි බවයි.   


මේ අතර ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන ආකාරයට පසුගිය සිකුරාදා (4) වනවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 137ක පවුල් 3,53623 ක සාමාජිකයන් 1234521 ක ප්‍රමාණ