(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)  

කොළඹ වරාය නගරයේ කුලුනු 5කින් සමන්විත, ඉතා විශාල ප්‍රමාණයේ ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉඳිකිරීමට චීන සමාගමක් ඉදිරිපත්වී ඇත.  


වරාය නගරයේ හෙක්ටයාර් 6.8ක භූමි භාගයක මෙම නව ​ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදි කෙරෙන අතර එහි සමස්ත ආයෝජනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 100කි.  
පළමු අදියර යටතේ ඩොලර් කෝටි 40ක් ද දෙවැනි අදියර යටතේ ඩොලර් කෝටි 60ක් ද වැය කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් කොළඹ වරාය නගරය කලාපයේ බහු සේවා ආර්ථික කේන්ද්‍රයක් බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.  

මෙම ​​ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇති චීන සමාගම වන්නේ සී.එච්.ඊ.සී. කොළඹ වරාය නගරය (පෞද්ගලික) සමාගම වේ.  


මෙහි පළමු අදියර වසර 4ක් තුළ අවසන් කෙරෙන අතර දෙවන අදියර ද වසර 4කින් අවසන් කිරීමට නියමිතය.  


මෙතරම් විශාල මුදලක් සහිතව මෙරට ආයෝජනය කෙරෙන විශාලතම සීග්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය මෙය බව ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.