(පුෂ්පා වීරසේකර)  

ඇඹිලිපිටිය ඒස් පවර් පෞද්ගලික ඩීසල් බලාගාරයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය එළැඹ සිටින නව ගිවිසුම අනුව එම බලාගාරයට ගිවිසුම්ගත අවුරුදු තුන සඳහා 

රුපියල් කෝටි 72ක අනිවාර්ය ගාස්තුවක් නිකරුණේ ගෙවීමට ලංවීමට සිදුව ඇතැයි එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් ඉරිදා ලංකාදීපයට හෙළි කළේය.  


ඒස් පවර් ආයතනයේ ඇඹිලිපිටිය බලාගාරයේ තුන්වැනි ගිවිසුම පසුගිය මාර්තු මාසයේදී අවසන් වූ පසුව සිවුවැනි ගිවිසුම අත්සන් කෙරුණේ ඉකුත් අප්‍රේල් මාසයේදීය. එම ගිවිසුම අනුව ඒකකයක් රුපියල් 26ක් වැනි ඉහළ මුදලක් යටතේ නැවතත් මෙගවොට් 100 සඳහාම තුන් වසරක් යනතෙක් ලංවිමට ගෙවීමට සිදුව තිබේ. එම මුදල විදුලිය ගත්තත් නොගත්තත් ගෙවිය යුතු අනිවාර්ය ගාස්තුවද ගෙවිය යුතුය.  


2015 දී අවසන් වූ මුල් ගිවිසුම අනුව එකී බලාගාරය ඉදිකිරීමට වැයවූ ආයෝජන මුදලද සහිතව ගෙවා දමා තිබුණි. එසේ තිබියදීත් නව ගිවිසුම යටතේ නැවතත් අධික අනිවාර්ය ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවීම නිසා අත යට ගනුදෙනුවක් සිදුව ඇතැයි එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේය. තවද මුල් ගිවිසුම අවසන් වූ පසු 2016 අප්‍රේල් මාසයේදී එක් අවුරුදු ගිවිසුමක්ද නැවත 2017 අප්‍රේල් මස එක් අවුරුදු කෙටි කාලීන ගිවිසුමක්ද අත්සන් කරමින් මෙගවොට් 100ක ධාරිතාවක් ලබාගෙන තිබුණේ හදිසි අවශ්‍යතා මතය.  


ගිවිසුම් අවසන් කළ බලාගාර රජයට පවරාගත යුතු බවට අමාත්‍ය මණ්ඩල නිර්දේශ තුනක් ලැබී තිබියදී වරින් වර ගිවිසුම් අලුත් කරමින් විදුලිය ලබා ගැනීම වංචා සහගත වැඩ පිළිවෙලක් බවද ඔහු පවසා සිටියේය. 2014 වසරින් පසුව එකදු නව බලාගාරයක්වත් ඉදි නොකළද ලංවිම මගින් පුද්ගලික බලාගාරවලින් විදුලිය මිලට ගැනීමට රුපියල් කෝටි 32,000ක මුදලක් ගෙවා තිබෙන බවද එම ප්‍රකාශකයා කීවේය.