මැතිවරණයට වෙන් කළ මුදල් රඳවා ගැනීම වළක්වයි


රංජන් කටුගම්පොළ සහ විමුක්ති එස්. රුද්‍රිගු  

පළාත් පාලන මැතිවරණ කටයුතු සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් රඳවා තබාගැනීම වළකාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මුදල් අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන යන මහත්වරුන්ට අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

ඊට අමතරව ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සඳහා රඳවාගෙන ඇති මුදල් රඳවා තබා ගැනීම වළකාලමින් අතුරු තහනමක් ද නිකුත් කළේය. 
සමගි ජනබලවේගයේ මහ ලේකම් රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා ගොනු කළ රිට් පෙත්සමක් සලකා බලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කළේය.