අඹේපුස්ස පිරිස්යාල සේනානායක මුදලින්දාරාමාධිපති අපවත්වී වදාළ මඩිතියවල මේධංකර ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහ නිකායේ අනු නා හිමියන්ගේ දේහයට ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති රුවන් විජයවර්ධන මහතා අවසන් බුහුමන් දැක්වීය.

DSC_0018 DSC_0024