(ඉන්දිකා  රාමනායක සහ බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

රුපියල් ලක්ෂ 14 ට අධික වටිනා නීති විරෝධී  සිගරට්  තොගයක් වත්තල හැඳල ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක සඟවා තිබියදී අත්අඩංගුවට ගත් බව විශේෂ කාර්ය බලකාය පවසයි .

මෙම ස්ථානයේ නීති නීතිවිරෝධී දුම්වැටි  23,000 ක් තිබූ බව ද විශේෂ කාර්ය බලකාය පවසයි .

මේවා තීරු බදු නොගෙවා මෙරටට නීති විරෝධීව ආනයනය කර තිබු  දුම්වැටි බව ද විශේෂ කාර්ය බලකාය පවසයි.

මෙම දුම්වැටි සමග අත්අඩංගුවට ගත් 43 සැකකරු  වැඩිදුර පරීක්ෂණ සඳහා වූ වත්තල පොලිසියට පොලීසියට බාර දී ඇත.