තිලකරත්න දිසානායක

වනිතාවන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් ආරම්භ කොට ඇති ‘‘කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම සහ උපදේශන සමාජ සත්කාර වැඩසටහනෙහි සමාරම්භය සමගි ජනබල වේගය, ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක හසිත් ගුණසේකර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. 

ගුණසේකර මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව මෙම සත්කාරක වැඩසටහන පැවැත්වෙන අතර මහර මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ වෑබඩ රත්නසිරි මුණසිංහ මහතාගේ සංවිධානත්වයෙන් සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැති අවස්ථාවේ හසිත් ගුණසේකර මහතා වනිතාවන් ඇමැතූ අයුරු.