(කේ බුද්ධික කුමාරසිරි සහ පි‍්‍රයන්ත ජයලත්)

 

මාර්ග අංක 138 හෝමාගම සිට පිටකොටුව දක්වා ධාවන කටයුතු සිදු කරනු ලබන ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සහ පෞද්ගලික බස් රථ එක්ව ධාවන කටයුතු වලින් ඉවත්ව අද (9) විරෝධතාවයක් ඇරඹුහ.

කොට්ටාව සිට පිටකොටුව බලා ධාවනය කෙරෙන බස් රථවලට මාකුඹුර බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය දක්වා පැමිණ එතැන් සිට ගමනාරම්භ කිරීමට බස්නාහිර මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය අවසර ලබාදීමට විරෝධය පා මෙලෙස විරෝධතාවයේ නිරත වෙති.

විරෝධතාකරුවන් පවසන්නේ ලංකාවේ පළමු වතාවට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය හා හෝමාගම පෞද්ගලික බස් සංගමය එක්ව මාකුඹුර බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ සිට පිටකොටුව දක්වා බස් ධාවන ගමන්වාර කිසිදු ගැටළුවක් නොමැතිව සිදු කරගෙන ගිය අවස්ථාවක පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය විසින් කොට්ටාව සිට පිටකොටුව බලා ධාවනය වන බස් රථ මාකුඹුරට රැගෙන ඒම තුළින් ගැටළුවක් මතු කර ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් හෝමාගම සිට ධාවනය කෙරෙන බස් රථ සදහා බස් නැවතුම්පලවල් හතරක මගීන් අහිමිවීම සිදුවන බැවින් වහාම කොට්ටාව බස් රථ මාකුඹුර බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන ඒම බලධාරීන් විසින් නතර කළ යුතු බවත් එසේ නොවුණ හොත් හයිලෙවල් මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු සිදු කරන බස්රථ විශාල ප‍්‍රමාණයක් තම විරෝධතාවය සඳහා එක්කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව ද විරෝධතාකරුවෝ පවසති.

මෙම විරෝධතාවය ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සහ හෝමාගම පෞද්ගලික බස් සංගමයේ බස් රථ 100 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් බස් ධාවනයෙන් ඉවත්ව ඇති බව හෝමාගම පෞද්ගලික බස් සංගමයේ උප සභාපති මංජුල පෙරේරා මහතා පවසයි.