(නිමල් ජයරත්න  )

පොළොන්නරුව ඇලහැර  ගොවිජන ව්‍යාපාරයේ ගොවීන් පිරිසක් ප්‍රමිතියෙන් යුතු පොහොර සහ සහනාධාරය ලබා දෙන ලෙසට පවසා  අද (12)  දහවල්  ඉකිරි වැව වෙල් යායට බැස උද්ඝෝෂණයක නිරතවූහ.

ඇලහැර ගොවිජන එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද මෙම උද්ඝෝෂණයේදී ගොවීන් ඉල්ලා සිටියේ තම
එළවළු වගාවන්ට කඩිනමින් පොහොර   ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසයි.

චීනය ඇතුළු  අනෙකුත් රටවල්වලින්  ගෙන්වන පොහොර කිසිදු විශ්වාසයක් තැබීමට නොහැකි බවත් එම පොහොරවලින් තමන් වගා කරන එළවළු වලටත්,  පසටත් විශාල විශාල හානියක් විය හැකි බැවින් දේශීය කාබනික පොහොරවලට ගොවීන් හුරුවන තුරු වගාකරන සියලු බෝග සඳහා රසායනික පොහොර මෙවර මහ කන්නයට හෝ ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස එම  ගොවීහු රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මෙහිදි ගොවින් දෙදෙනෙක් මී ගවයින්ගේ චරිතවලට පණ පොවමින්   සීසෑමට කටයුතු කළහ. මෙම අවස්ථාවට ඇලහැර ගොවිජන ව්‍යාපාරයේ ගොවි   ගෙවිලියන්,රැසක් එක්ව සිටියහ.