(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)
 
දකුණු පළාතේ  තොරාගත් පාසල් 10ක දරුවන්1500ක් සදහා දියර කිරි විදුරුවක් නොමිලේ ලබාදීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති බව දකුණු පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දකුණු පළාතේ  සිසු දරුවන් 150ක් පමණ සිටින ඉතා දුෂ්කර පාසල් 10ක් මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය සඳහා තොරාගෙන ඇත. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 5ක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 4ක් හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ එක් පාසලක් මේ සඳහා තොරාගෙන ඇත.
 
පාසල් දරුවන් අතර දියරි කිරි පාරිභෝජනය ජනප්‍රිය කරවීම හා දැනුවත් කිරීම,  දෙමව්පියන්ගේ  හා  ගුරුවරුන්ගේ අවධානය ලබා ගැනීම මෙන්ම කිරිගොවියා ශක්තිමත් කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බව දකුණු පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා  සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේඛ පළාත් අධ්‍යක්ෂක  වෛද්‍ය කේ. සුනිල් මහතා පවසයි.
 
අදාළ පාසල්වල ආසන්නයේ සිටින කිරි ගොවින්ගෙන් දියර කිරි ලබාගෙන එම කිරි පරීක්ෂා කර සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමෙන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ දියර කිරි පාසල් දරුවන්ට ලබාදෙන බවද,  වෛද්‍ය කේ. සුනිල් මහතා පවසයි.

එක් පාසල් දරුවෙකුට දිනකට දියර කිරි මිලිලීටර් 150ක කිරි විදුරුවක් ලබාදෙන අතර කිරි ගොවීන්  සඳහා දියර කිරි ලීටරයකට රුපියල් 125ක මුදලක් එම දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙයි.

මැයි මාසයේ සිට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අතර ලබන වර්ෂයේ සිටි මේ සහා වෙන්කරන ප්‍රතිපාදන වැඩිකිරීමට ද සැලසුම්කර ඇති බවද හෙතෙම පවසයි.