(ලලිත් නවරත්න)

ආරච්චිකට්ටුව  අඹගහයාය ප්‍රදේශයේ රුපියල් ලක්ෂයකට අධික වටිනාකමක් ඇති ඉරා නිමකළ තේක්ක දැව තොගයක්  කුඩා ලොරියකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගත්බව ආරච්චිකට්ටුව පොලීසිය පවසයි.

මෙසේ අත්අඩංගුවටත්ව ඇත්තේ ආරච්චිකට්ටුවල අඩිප්පලල  අඹගහයාය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයෙකි.

ලද තොරතුරකට අනුව මෙම වැටලීමසිදුකර ඇති නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පවතින අවස්ථාවේ එම අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගෙන මෙම දැව තොගය ප්‍රවාහනය කර ඇති අතර මෙම දැව සඳහා හෝ ප්‍රවාහනය සඳහා කිසිදු බලපත්‍රයක් නොතිබූ බව පොලීසිය පවසයි

වසංගත රෝග තත්වයකින් රට ව්‍යසනයකට පත්ව ඇති මොහොතේ  පරිසරය විනාශයවන ආකාරයේ ගස් කැපීම්ල  වැලි ගොඩදැමීම්ල  නීතිවිරෝධී මත් දව්‍ය ජාවාරම්ල  ප්‍රදේශයේ බහුලව ව්‍යාප්තව ඇතිබව පවසන පොලීසිය මේපිළිබඳව ජනතාව අවධයෙන් සිට එමතොරතුරු  ආරක්ෂක අංශ වෙත ලබාදෙන ලෙසට  ඉල්ලා සිටියි.