(සිරිනිහාල් ගමගේ)

                           

වදුරබ පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ මාබොටුවන හා ලේල්වල ප්‍රදේශයේ බලපත්‍ර නොමැතිව පස් කපමින් සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනකු සමඟ ඒ සඳහා භාවිතා කළ ජේසීබී යන්ත්‍ර දෙකක් අත්අඩංගුවට ගත් බව වදුරබ පොලිසිය පවසයි.

පස් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර මේ වන විට අවශ්‍ය නොවන නමුදු පස් කැපීමට බලපත්‍ර අවශ්‍ය වන බවත් ඒ පිළිබඳ තැකීමකින් තොරව නීතිවිරෝධී ලෙස පස් කපමින් සිටියදී මොවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් බද්දේගම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.