(එම්.කේ. නන්දසේන)
 
යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ තුන්වන කලාපයේ ගල්ගේ වනජීවී පිවිසුම් දෙරටුව සීමාවේ සිට කිලෝමීටර් 30 ක් පමණ නැගෙනහිර දෙසට වන්නට ඉතා සරුවට වගාකර තිබූ අක්කර තුන්කාලක පමණ වපසරියකින් යුත් ගංජා හේනක් වනජීවී නිලධාරීන් දින දෙකක් තිස්සේ සිදුකළ වැටලීමක දී ගිනි තබා විනාශ කළ බව ඌව කලාපය බාර වනජීවී සහකාර අධ්‍යක්ෂක උපුල් ඉන්දුජිත් මහතා පැවසීය.
 
අඩි හයකට වඩා උසින් යුත් මෙම ගංජා වගාව ඉතා සරුවට වැවී පැසී තිබූ බවත් තවත් සති දෙකක පමණ කාලයක් තිබුණේ නම් වෙළඳපොළට යැවීමට හැකියාව තිබූ බවත් වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.
 
මෙය වෙළඳපොළට යැව්වේ නම් රුපියල් ලක්ෂ 150කට අධික වටිනා කමක් තිබිය හැකි බව වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.
 
ගල්ගේ පිවිසුම් දොරටුව සීමාවේ සිට කැබිලිත්ත දේවාලය දෙසට වන්නට  කිලෝමීටර් 15 ක් පමණ වාහන උපයෝගී කරගෙන ද එම සීමාවේ සිට තවත් කිලෝමීටර් 15 ක් පමණ පා ගමනින් ද මහ කන්ද නමින් හඳුන්වන සීමාවේ දැඩි දුෂ්කරතා මධයේ මෙහෙයුමේ නිරතව සිටියදී මෙම ගංජා හේන සොයා ගැනීමට හැකිවී ඇත.

වැටලීම සිදු කළ අවස්ථාවේ කිසිවෙකුත් හේනේ නොසිටි බව වනජීවී නිලධාරීහු කියයි. ගංජා රැගෙන ඒමේ මාර්ග අපහසුතාවය මත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සාම්පල් කොටසක් තබාගෙන ඉතිරි සියල්ලම කපා කොටා ගිනි තබා විනාශ කළ බව වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.