(ප්‍රසාද් රුක්මල් සහ පාලිත ආරියවංශ)

විශ්‍රාම වැටුප්  ඉල්ලා බදුල්ලේ බැංකු සේවක සේවිකයෝ  අද දහවල් බදුල්ල නගයේදී උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය සංවිධානය කළ මෙම උද්ඝෝෂණය බදුල්ල බස් නැවතුම ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

විෂය බාර අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවේ දී  එකඟවූ කරුණු ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට පියවර ගන්නැයි උද්ඝෝෂකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.

රජ්‍ය බැංකුවල විශ්‍රම වැටුප් ගැටළුව, ලංකා බැංකුවට බඳවාගත් නවක සේවකයන් ස්ථීර කිරීමට ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් මුල්කර ගනිමින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විණි.