(මරදන්කඩවල ජයවර්ධන දිසානායක)

කැකිරාව වනමල්උයන 110 කිලෝමීටර් කනුව ආසන්න වංගුවේ අද උදේ 5.45ට පමණ ලොරි රථ දෙකක් එකිනෙක ගැටීමෙන් සිදු අනතුරෙන් රියදුරකුට බරපතල තූවාල සිදූවී ලොරි දෙකට දැඩි හානි සිදු ව ඇතැයි කැකිරාව පොලීසිය කියයි.

යාපනය චාවකච්චේරි සිටදඹුල්ල ආර්ථිකය මධ්‍යස්ථානය වෙත එළවළු රැගෙන ධාවනය කරමින් තිබූ ලොරියක මරදන්කඩවල දෙස සිට වවුනියාව බලා ධාවනය කරමින් සිටි ත තවත් ලොරියක ගැටීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

චාවකච්චේරි සිටදඹුල්ල ආර්ථිකය මධ්‍යස්ථානය වෙත යමින්තිබූ ලොරියේ එළවළු වලට බරබතල හානි සිදු ව ඇති අතර ලොරි රථ දෙකටම විශාල හානි සිදු ව තිබේ.