(*** අංජුල මහික වීරත්න)

එම්.සී.සී. ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන්  විමර්ශනය කරන්නට පත්කළ ලලිත සිරි ගුණරුවන් වාර්තාව කිසිදු ගුණයක් හෝ වටිනාකමක් නැති  වාර්තාවක් යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මාධ්‍යයට  ප්‍රකාශයක් කරමින් ඉකුත් 27 වැනිදා පැවසීය.
 
එම වාර්තාව හරියට හොර උපාධි සහතිකයක් වගේ යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

සේදවත්ත වෙහෙරගොඩ පුරාණ විහාරස්ථානයට ගොස් නැවත පැමිණෙන අවස්ථාවේ එම්සීසී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අදහස් දැක්වූ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙසේද පැවසීය.

එම්සීසී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ලලිතසිරි ගුණරුවන් වාර්තාව දුටුවිට ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලය ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම්සීසී ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාවෙන් ලංකාවට කිසිදු මුදලක් නිකුත් කර නැති බව.

මට පෙනෙන හැටියට නම් ගුණරුවන් වාර්තාව නුගුණ, වටිනාකමක් නැති වාර්තාවක්. එහි කිසිදු ගුණයක් නැහැ. මේ වාර්තාව හරියට හොර උපාධි සහතිකයක් වගේ.

ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න අපිට වුවමනාවක් නැහැ. අපි අහන්නේ එක ප්‍රශ්නයයි. එම්සීසී ගිවිසුම අනුමත කරනවාද නැද්ද යන කාරණය ආණ්ඩුව කෙළින් පැවසීය යුතුයි. ඇමරිකන් ආණ්ඩුවට මේ වනවිට දී තිබෙන පිළිතුර කුමක්දැයි හෙළි කරන්න. ඉතිරි ටික ඊට පසුව මා කියන්නම් යැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.