(ජයන්ත සමරකෝන්)

ලබන දෙසැම්බරයේ පැවැත්වෙන අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට පෙනී සිටින සිසුන් සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත්වලට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදී තැපැල් කර යවා ඇතැයි පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම ජාතික හැඳුනුම්පත් නොලැබී ඇති අයවලුන් වෙතොත් අංක 011 5226115 දරණ කාර්යාලයේ සෘජු දුරකතන අංකයට දැනුම්දෙන ලෙස කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පැවැසීය.

ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට පෙනී නොසිටින අනෙකුත් පාසල් සිසුන්ගේ හැඳුනුම්පත් දෙසැම්බර් විභාගයට පෙර තැපැල් කර යැවීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇතැයිද ඒ මහතා පැවසීය.