(ජයන්ත සමරකෝන්)

මැතිවරණයේ නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා නිවෙස්වලට බෙදාහැරීම ලබන මස 3 වැනිදා සිදු කෙරෙන බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙම ගෘහ ඡන්ද කාඩ්පත් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 60 ක් පමණ විය හැකි බවද තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා සඳහන් කරයි.

එබැවින්, එදින අනිවාර්යයෙන්ම නිවෙස්වල රැදී සිටින ලෙසත් සුනඛයින් සිටී නම්, ඔවුන් බැඳ තබන ලෙසත් ඒ මහතා ඉල්ලීමක් කරයි.

මැතිවරණ ඡන්ද කාඩ් බෙදීමේදී තැපැල්කරුවන් සුනඛ සපාකෑම්වලට ගොදුරුවීම විශාල වශයෙන් සිදුවන බවද හෙතෙම පෙන්වා දෙයි.

නිල ඡන්ද දැන්වීම් පත්‍රිකා තැපෑලට බාරදීම මැතිවරණ කොමිසම විසින් මෙම මස 25 වැනිදා සිදුකිරිමට නියමිතය.