ඉන්දිකා රාමනායක

හමුදාව සේවය හැරගොස් සිටින  සාමාජිකයන්ට නැවත බාරවීම සදහා  ප‍්‍රකාශයට පත්කර තිබු   පොදු සමාකාලය අද (10)  සිට මේ  මස 17 වැනි දින දක්වා  දීර්ඝ කළ බව යුද හමුදාව කියයි.

මෙම පොදු සමා කාලය ඉකුත් අප්‍රෙල් මස  22 දින සිට ආරම්භ වු අතර අද 10 වැනි දින එය අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.

බොහෝ දෙනාගේ ඉල්ලීම පරිදි  ඊයේ සිට දින 7 කාලයක් එම කල දීර්ඝ  කළ  බව හමුදාව සඳහන් කරයි.

2019 අපේ‍්‍රල් මස 22 දිනට නොකඩවා  දින 21 ක් ට වැඩි කාලයක්   නිවාඩු නොමැතිව  සිටින හමුදා නිලධාරීන්ට සහ  අපේ‍්‍රල් මස  22 දිනට  නොකඩවා  මාස 6 ක කාලයක්  හෝ දින 180 ට  වැඩි කාලයක්  නිවාඩු නොමැතිව  සිටින කොමිෂන්  නොලත්  නිලධාරීන්ට   මෙම පොදු සමාකාලය තුළ හමුදාවෙන්  ඉවත් වීමට අවස්ථාව හිමිව තිබුණි.

මෙම හමුදා සාමාජිකයන්ට නැවතත් හමුදාවට  ඒවීමට කැමති පුද්ගලයන්ට ඒ සදහා අවස්ථාව ඇති බවද  හමුදාව වැඩිදුරටත් පවසයි. 

මෙම පොදු සමාකාලය තුළ  10,600 ක පිරිසක් හමුදාවට බාර වී සිටි බවද හමුදාව වැඩිදුරටත් පැවසීය.