(අංජුල මහික වීරරත්න)

ගෝඨා ගෝ ගම ඉදිරියටත් ආරක්ෂා කරන අතර එම ආරක්ෂා කිරීමෙි වැඩකටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා හිටපු ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා පත් කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවසීය.

ගෝඨා ගෝ ගම ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් නගර සභාවේ උදව් උපකාර ලබා ගැනීම සඳහා නගරාධිපතිනියත් එම භූමිය අයත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නියෝජිතයෙකුත් එහි වැඩ කටයුතු වලට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නියෝජිතයකුත් සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා හමුදාවේ සහ පොලිසියේ නියෝජිතයකුත් ඇතුළත් කොට කමිටුවක් ද පත් කළ බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ගෝඨා ගෝ ගම පාලනය කළ යුත්තේ එතැන සිටින කණ්ඩායම මිස ආණ්ඩුව නොවේ යැයි කී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආණ්ඩුවට තිබෙන්නේ ඊට සහයෝගය ලබා දීම බව සඳහන් කළේය.