(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

ලංකා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාවට අයත් මෝදර ධීවර වරාය බද්දට ගත් සමාගමෙන් බදු කුලිය නිසියාකාරව අය නොකිරීම නිසා එම සංස්ථාවට 2019 වර්ෂයේදී රුපියල් කෝටි 11කට ආසන්න මුදලක් අහිමිව තිබූ බව ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ වාර්තාවක සඳහන් වේ.

අහිමිවූ මෙම බදු මුදල අය කර ගැනීමට කිසිදු නීතිමය පියවරක්ද ගෙන නොතිබූ බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

සංස්ථාවේ මුලු ලාභයෙන් සියයට 75 ක් ඉපයූ මෝදර ධීවර වරාය 2014 ඔක්තෝබර් මස 30 වෙනිදා සිට වසර විසිපහක කාලයක් සඳහා පෞද්ගලික තක්සේරුකරුවකුගේ තක්සේරු වටිනාකම පදනම් කරගෙන රුපියල් එක්ලක්ෂ විසිපන් දහසක මාසික කුලියකට පෞද්ගලික ආයතනයකට බදු දී ඇති බව පවසන විගණන වාර්තාව සංස්ථාව සහ කල් බදු ගැනුම්කරු අතර ඇති කරගත් අතිරේක ගිවිසුමෙහි කොන්දේසි අනුව රජයේ තක්සේරුකරුගේ මාසික බදු කුලිය වශයෙන් රුපියල් දාහත් ලක්ෂයක් අය කරන බවට එකඟ වී තිබුණද මෙම තක්සේරු වටිනාකමට වරාය බේසම ඇතුළත් කර නොතිබූ බවද සඳහන් කරයි.

මේ අතර රුපියල් පනස් ලක්ෂයකට වැඩි වටිනා ඉන්ධන ටැංකි හයක් සැපයීම සඳහා 2007 වර්ෂයේ දී රුපියල් විසි අට ලක්ෂයක අත්තිකාරමක් ගෙවා තිබුණද එම ඉන්ධන ටැංකි සංස්ථාවට නොලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඊට වගකිවයුතු සැපයුම් කළමණාකරුට එරෙහිව කටයුතු නොකර ඔහු නැවතත් තනතුරේ පිහිටුවා විශ්‍රාම ගන්වා තිබූ බවද විගණන වාර්තාවේ සඳහන් වේ.