(චමිල් රූපසිංහ)
 
ගවයෙකු මරා නිවෙස් වලට  මස් බෙදා හැරි පුද්ගලයෙකු ගලගෙදර පරිපාලන මහජන සෞක්‍ය පරික්ෂක  හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන අද අධිකරණට ඉදිරිපත් කළේය.
 
ඔහු ලක්ෂයක ශරීර ඇප මත නිදහස් කර නැවත ජුනි මස 12 වැනිදා  අධිකරණය හමුවේ පෙනි සිටින ලෙස ගලගෙදර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මහේස්ත්‍රාත් නදිකා පියරත්න මහත්මිය නියෝග කළාය
 
 
නිවසේ ගවයෙකු මරා අලෙවි කරනු ලබන බව ගලගෙදර පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරයාට  ජනතාවගෙන් ලද තොරතුරක් මත ගලගෙදර මඩිගේ පදිංචි මෙම සැකකරු ගේ නිවස මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක වරුන් විසින්  පරික්ෂා කර ගලගෙදර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හට මරා දමනු ලැබ සිටි ගවයා හමුවි ඇති අතර මේ සම්බන්දව මෙම  සැකකරුගෙන් විමසු අවස්ථාවේදි ඔහු විසින් පවසා ඇත්තේ දානයක් සදහා මෙම ගවයා මරා මස් නිවෙස් වෙත බෙදා හැරි බවය.
 
 
 
     
බලපත්‍ර හා නිසි අවසරයෙකින් තොරව මනිස් පරිභෝජනය සදහා නුසුදුසු ගවමස් නිෂ්පාදනය හා බෙදා හැරිම යටතේ මෙම සැකකරු අත් අඩංගුවට ගැනිම සදහා ගලගෙදර පොලිසිය හා ගලගෙදර ප්‍රාදේශිය සභාවේ සහයෝගයද ලැබුණු බව මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු පැවැසුහ.