(යොහාන් භාසුර)

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සහ ජලය නොමැති වීම නිසා හෙට (01) ප්‍රදේශ රැසකට පැය 12 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අද (31) පස්වරු පැවසීය.

‘ඒ’ සිට ‘එස්’ කලාප 20 ට හෙට (01) අළුයම 4.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රීය දක්වා පැය හතරක උපරිමකට යටත්ව අවස්ථා හතරකදී පැය 12 විදුලි විසන්ධි කිරීමට නියමිත බව ද මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කීය.

එම්, එන්, ඕ, එක්ස්, වයි සහ ඉසෙඩ් යන කළාප හයට අළුයම 5.30 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා අවස්ථා දෙකකදී පැය 5 යි විනාඩි 30 ද, සීසී යන නව කලාපයට පෙරවරු 6.00 සිට පෙරවරු 9.30 දක්වා පැය 3 යි විනාඩි 30 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බවත් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම වැඩි දුරටත් කීය.