රංජන් කස්තුරි

තවත් පළාත් සභා පාසල් 4 ක් ජාතික පාසල් බවට පත්කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියයි.

ගාල්ල බොනවිස්ටා, මහනුවර ශාන්ත සිල්වෙස්තර, මඩකලපුව, වාලච්චේන හින්දු සහ අම්පාර, ඉරක්කාමම් අල් / අෂ්රොෆ් යන විද්‍යාල හතර ජාතික පාසල් බවට පත්කර තිබේ.

1814 වසරේදී ආරම්භ කරන ලද ගාල්ල බොනවිස්ටා විද්‍යාලය වසර 200 වඩා පැරණි වන අතර 2017 වසරේදී එහි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 17 කට සීමාවී තිබිණු අතර විදුහලේ ඓතිහාසික අගය සළකා සියලු පාර්ශවවල සහාය ඇතිව එම පාසල ජාතික පාසලක් ලෙස නම්කළ බවද අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කීය.

ශ්‍රීමත් ඔලිවර් ගුණතිලක, මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ, මහාචාර්ය සෙනරත් පරණවිතාන, ආචාර්ය ඒ.ටී.ආරියරත්න, ආචාර්ය එඩ්වින් ආරියදාස වැනි විද්වතුන් ගාල්ල බොනවිස්ටා විද්‍යාලයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.

මාලදිවයින් ජනාධිපති මව්මුන් අබ්දුල් ගයුම් මහතා ද බොනවිස්ටා විදුහලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක් වන අතර ඔහු 1948 සහ 1949 වසරවල එම විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා තිබේ.

මෙම පාසල් 4 ත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව 374 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.