(රන්ජන් කටුගම්පොළ සහ විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට වාහාම සියලු පියවර ගැනීමට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කළේය.

සමගි ජන බලවේගයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා විසින් ගොනුකර තිබූ මෙම පෙත්සමෙහි වග උත්තරකරුවන් වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල ලේකම්වරයා ඇතුළු පිරිසක් නම් කරනු ලැබ සිටිති.

පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා දැනට බිලියන 10ක මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබේ. තවද මෙසේ තිබියදී පළාත් පාලන ලේකම්වරයා විසින් නාම යෝජනා බාර නොගන්නා ලෙසට දිස්ත්‍රික්ක ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දීම නීති විරෝධී වේ.එම ලිපිය මැතිවරණය පැවැත්වීමට බාධාවකි.මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමකි.

එබැවින් තම මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වී ඇති බව ප්‍රකාශ කරන ලෙසද මෙම පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට අවසර ලබා දෙන ලෙසද පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට නියෝග කරන ලෙසද පෙත්සම්කරු සිය පෙත්සමෙන් ඉල්ලා ඇත.