(රංජන් කස්තුරි)

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ආයුර්වේද හා දේශීය ප්‍රතිකාරවලට දිගින් දිගටම අකුල් හෙළමින් සිටින හෙයින් එම සංගමයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව දේශීය හා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්වාධීන එකමුතුව කියයි.

කොවිඩ් එන්නත ලබාගැනීමෙන් පසුව ඇති වන අතුරු ආබාධ සඳහා අයුර්වේද හා හෙළ වෙදකම් තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට හැකියාව ඇති බවත් ඒ සඳහා පැවැත් වූ සායනවලට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය බාධා පැමිණ වූ බවත් දේශීය හා ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ ස්වාධීන එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු සුමුදු ලියනාරච්චි මහත්මිය පැවැසුවාය.

දේශීයත්වයට තැන ලබාදිය යුතු බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංකමයේ සභාපතිවරයා මාධ්‍යයට අදහස් දැකු වුවද දේශීය හා අයුර්වේද ප්‍රතිකාර සඳහා බාධා පමුණුවන බව ද ඔහුගේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තිය හෙළිදරුව් වන බව ද ලියනාරච්චි මහත්මිය කීවාය.