(සිරංගිකා ලොකුකරවිට) 

දකුණු මුහුදු තීරය ආසන්න මුහුදේ ගමන් කරමින් තිබූ විදේශීය රුවල් යාත්‍රාවක් කාර්මික දෝෂයකට ලක්ව ගාල්ල වරාය ආසන්න මුහුදේ නැංගුරම් ලා තිබිය දී එහි සිටි විදෙස් යුවළට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් පිහිට වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව‍ට ඇතුළුවීමට කිසිඳු විදේශිකයකුට අවසර නොමැතිවීමත්, ඇඳිරිනීතිය රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීමත් හේතුවෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර හා පානීය ජලය ලබාදෙන ලෙස මෙම යුවළ කරන ලද ඉල්ලීමට අනුව නාවික හමුදාව විසින් එම ද්‍රව්‍ය ලබා දී තිබිණි.