කලාපයේ සාමය උදෙසා  ලබාදුන් දායකත්වය වෙනුවෙන් පාකිස්ථාන අගමැති  ඉම්රාන් ඛාන් මහතාගේ නම නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා නිර්දේශ කිරීමට නියමිතය.
 
 පාකිස්ථාන තොරතුරු අමාත්‍ය හුසේන් චෞද්‍රි මහතා අගමැතිවරයාගේ නාමය යෝජනා කර ඇත.
 
 පාකිස්තාන හමුදාව විසින් වෙඩි තබන ලද ඉන්දීය ගුවන් නියමු අභිනන්දන් වර්ධමාන් නිදහස් කිරීම ඇතුළු  පකිස්ථානය හා ඉන්දියාව අතර ගැටුමේදී  ඉටුකළ භූමිකාව පිළිබඳ මෙහිදී අවධානය යොමුකර ඇත. 


 
 63226