(යොහාන් භාසුර)

අරගලයට සහය දැක්වූයේ යැයි චෝදනාවට ශ්‍රී ලංකාව නිකුත් කර තිබූ වීසා අවලංගු කළ බි්‍රතාන්‍ය ජාතික තරුණිය කෙලී ෆ්‍රාසර් සොයා ශ්‍රී ලංකා ආගමන හා විමගන දෙපාර්තමේන්තුවේ විමර්ෂණ කණ්ඩායමක් සහ බුද්ධි අංශ කණ්ඩායමක් මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර ඇතැයි එම දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පියුමි බණ්ඩාර මහත්මිය අද (18) පස්වරුවේ පැවසුවාය.

ඇයගේ වීසා අවලංගු කර ඇති බැවින් තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ රැදී සිටීමේ නීතිමය අයිතියක් නොමැති බවත් ඇය සොගෙන රටින් පිට කිරීමට නියමිත බවත් බණ්ඩාර මහත්මිය කීවාය.

ඇය මේ වන විට අතුරුදන්ව ඇති බව කී පියුම් බණ්ඩාර මහත්මිය ඇය පිළිබඳව කිසිඳු තොරතුරක් අද පස්වරුව දක්වා ලැබී නොතිබුණු බව ද සඳහන් කළේය.