(ජයරත්න වික්‍රමාරච්චි)
 
පවතින වර්ෂාව හා අවට ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලින් එක්වන අමතර ජලධාරාව හේතුවෙන් අද(21) උදෑසන 7.45පමණ වනවිට තබ්බෝව ජලාශයේ වාන්දොරටු 8ක්  විවෘත කළ බව පුත්තලම වාර්මාර්ග ඉන්ජිනේරු කාර්යාලය පැවසීය.
 
දොරටු 4ක් අඩි දෙකහමාර බැගින්ද, දොරටු 4ක් අඩි දෙක බැගින් ද විවෘත කළ බවත් එම කාර්යාලය සදහන් කළේය.
 
දින කිහිපයක සිට කරුවලගස්වැව හා ඒ අවට ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇද හැළෙන වැසි හේතුවෙන් තබ්බෝව ජලාශය සීඝ්‍රයෙන් පිරී ගියේය. ඒ අනුව ඊයේ 20 දහවල් අඩි 2 බැගින් වාන්දොරටු  2ක් විවෘත කෙරිණි.
 
තබ්බෝවජලාශයේ වාන් මට්ටම අඩි 18ක් වන අතර, වාන් දොරටු ගණන 20කි. එසේම මෙම ජලාශයේ ජල ධාරිතාවය අක්කර අඩි 15,400කි.