(  එච්. චන්දන )

පුත්තලම - සිරම්බිඅඩිය සෙම්මන්දළුව ප්‍රදේශයේ මත්කුඩු  ජාවාරමේ යෙදුණු  තරුණයෙක් සමග හෙරෝයින් මත් කුඩු ,මත් පෙති හා කඩු තොගයක් සමග අත් අඩංගුවට ගත් බව කොට්ඨාස දූෂණ මර්ධන ඒකකයි කියයි.

එම ඒකක ලැබුණු තොරතුරක් මත කළ  වැටලීමකදී , දීර්ඝ කාලයක් මෙම ජාවාරමේ යෙදී පොලීසියට කට්ටි පනිමින් සිටි අත් අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාගේ නිවසේ තිබූ හෙරෝයින් මිලි ග්රූම්  350 ක් , මත් පෙති කාඩ් 14  ( පෙති 140 ) , විවිධ ප්‍රමාණයේ කඩු වර්ග 05 ක්  තිබී පොලීස් නිළධාරින්ට හමු වී තිබේ.  

වයස අවුරුදු 33 වන අත් අඩංගුවට ගත් මෙම පුද්ගලයා මෙම ප්‍රදේයේ ස්ථිර පදිංචිකරුවකු වන අතර මෙම කඩු විවිධ පුද්ගලයින්ට අලෙවි කිරීමට රැගෙන ආ බව පොලීසයට පවසා තිබේ.

පුත්තලම කොට්ඨාශ භාර ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී  ජේ.පි. එස්  ජයමහා  , සහකාර පොලීස් අධිකාරී ඔ.ජි අමරබන්දු යන මහත්වරුන්ගේ උපදෙස් පරිදි , පුත්තලම කොට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශණ අංශය ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් ඩබ්.ආර්.ඒ චන්ද්‍රසිරිලාල් මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන්  උ:පො:  උභයාන්ත , පො:සැ  අශෝක (62655) , පො:කො: වන්නිනායක (86158) , වික්‍රමසිංහ (27446) යන නිළධාරීනි මෙම වැටලීම සිදු කලේය. අත් අඩංගුවට ගත් මෙම පුද්ගලයා හා කඩු මත් කුඩු මත් පෙති වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයතු වලට පුත්තලම පොලීසයට භාර දී තිබේ.