( එම්.සුසිල් ප්‍රියන්ත)

බඩු මිල පහත දමන්නැයි කියමින් උද්ඝෝෂණයක් අද (14) බලපිටිය බස් නැවතුම්පොළ ඉදිරිපිටදී පවැත්විණ. පුපුරා විනාශවී ගිය ගෑස් ලිප් සදහා වහාම වන්දි ලබාදෙන ලෙසද උද්ඝෝෂකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.

ඉහල යමින් පවතින බඩු මිල හමුවේ තමන්ට දැන් ජීවත්වීමා ඉතා දුෂ්කර කාර්‍ය්‍යයක්වී ඇති බවත් දැන් තමන්ට සිදුව ඇත්තේ නොකා නොබී ඉන්නට බවත් ඔවුහු පැවසූහ.

රජය කඩිනමින්ම බඩු මිල අඩු නොකල හොත් මේ උද්ඝෝෂණය මාරාන්තික උපවාසයක් දක්වා ගෙන යන බවද උද්ඝෝෂකයෝපැවසූහ.