(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

දියතලාවේ   නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සාර්ථකව නිරෝධායනය අවසන් කළ 76 දෙනෙකු  අද  (30 ) සිය ගම්බිම් බලා පිටත් වූ බව දිය තලාව  යුද හමුදාව පවසයි .
 
ඉතාලිය හා දකුණු කොරියාවේ සිට පැමිණ    දියතලාව යුද හමුදා නිවාඩු නිකේතනයේ නිරෝධායනය වූ පිරිසක් මෙසේ ගම්බිම් බලා පිටත් වූහ.
 
මොවුහු  සෞඛ්‍ය අංශවල අධීක්ෂණය  යටතේ දින දාහතරක නිරෝධායන කාලය අවසන් කර තිබේ . 
 
කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි මෙම අයවලුන්ට  යුද හමුදාව  හා පොලිසියේ ආරක්ෂාව ඇතිව යුද හමුදාවට අයත් විශේෂ බස් රථ වලින් යාමට ගමන් පහසුව සලසා දී තිබුණි. බඩුමුට්ටු යුද හමුදා ට්‍රක්රථ  රථ වලින්ම ප්‍රවාහනය කෙරුණි.