(ජේ.කේ.එල් චාමින්ද)
 
නාදුනන පුද්ගලයකු විසින් පාසල් ගොස් එමින් සිටි දස හැවිරිදි පාසල් සිසුවියක්    නරාවල ප්‍රදේශයේ පාළු නිවසක පිටුපසට රැගෙන ගොස් අපයෝජනයට ලක්කර ඇති බව අක්මීමන පොලිසිය පවසයි.


මෙකී සිසුවිය  පාසල් ගොස් පාගමනින් නිවස බලා ගමන් කරමින් සිට තිබේ. 


වෙල්යායක් මතින් වැටී ඇති මාර්ගයේ කෙළවරේ යතුරුපැදියකින් පැමිණ  සිටි නාදුනන පුද්ගලයා මෙම දැරියගෙන් නිවසකට යන මාර්ගයක් අසා තිබේ. තමන් ඒ බව නොදන්නා බව සිසුවිය නාදුනන පුද්ගලයාට පවසා ඇත. 


පසුව නාදුනන පුද්ගලයා විසින් මෙම දැරිය  අතින් අල්ලාගෙන පාළු නිවසක පිටුපසට රැගෙන ගොස් අපයෝජනයට ලක්කර ඇති බව පොලිස් පරික්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබේ. 


මෙම පුද්ගලයා ඇස් කණ්ණාඩි  හා ජැකැට්ටුවක් පැළද යතුරුපැදියකින් පැමිණ ඇති බව පරික්ෂණ වලදී අනාවරණය වී ඇත.  


අසල නිවාසවල ඇති සී.සී.ටි. වි දර්ශන පරික්ෂාකර ඇති අතර සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පරික්ෂණ පවත්වයි.