(සුමිත් ප්‍රේමතිලක සහ බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

මොරොන්තුඩුව , මාවල, මහාරැක්ම සොහොන මැද පාර නිවසක අද රාත්‍රි ගින්නක් හටගෙන ඇතැයි මොරොන්තුඩුව පොලිසිය කියයි .

ගින්නෙන් නිවසේ විදුලි පද්ධතියට මුළුමනින්ම හානි සිදුවී ඇති අතර , ගෘහ උපකරණද ගින්නෙන් දැවී ඇත.

හොරණ නගර සභාවට අයත් ගිනි නිවන රථ දෙකක් පැමිණ තිබූ අතර , ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ඒ වනවිටත් ගින්න නිවා දමා තිබුනි .

ජීවිත හානි කිසිවක් සිදුව නොමැත.සිදු වූ හානිය මෙතෙක් ගණන් බලා නොමැති අතර ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.