(රංජන් කස්තුරි)

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා විදේශගත වීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් විදේශ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් තෝරා ගැනීමේදී කරුණු ගණනාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය ලැබීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ වෛද්‍ය සේවයේ නිරත වීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් එම ශිෂ්‍යයා තෝරා ගත යුත්තේ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව අනුමත කර තිබෙන වෛද්‍ය විද්‍යාලයක් පමණකැයි ද ඔහු කීය.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පිළිනොගන්නා වෛද්‍ය විද්‍යාලයකින් ලබාගත් වෛද්‍ය උපාධිධාරියෙකුට ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය සේවයේ නිරතවීමට නොහැකි බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නිල වෙබ් අඩවියේ පිළිගත් විදේශ වෛද්‍ය විද්‍යාලවල නාමලේඛනය පළ කර තිබෙන අතර එය වසර පහෙන් පහට යාවත් කාලීන කරන බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය.

ඇතැම් විදේශ වෛද්‍ය විද්‍යාලවල අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගැන්වීම ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින්නේ එම රටේ වෛද්‍යවරයෙකුට අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව කොටස දැන සිටීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවන නිසා බවද එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කරන වෛද්‍යවරයෙකුට අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාව ඉගෙන ගෙන තිබීම අත්‍යවශ්‍ය බවද ඔහු කීය.

විදේශ වෛද්‍ය විද්‍යාලයකින් වෛද්‍ය උපාධිය ලබාගත් පසු ව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව පවත්වන සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ විභාගයට (ඊ.ආර්.පී.එම්) පෙනී සිට සමත්වීම සමත් වීම අනිවාර්ය බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය.