(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ )

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට පවරා ඇතැයි බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා කළ ප්‍රකාශය පට්ටපල් බොරුවක් යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මහතා(ජා.ජ.බ) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

"තෙල් කැණීම් කරනවා වගේම අපේ ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ටිකත් ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි.87 ගිවිසුමෙන් ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට පැවරීම ගැන වගන්තියක් සඳහන් වන්නේ නැහැ.

කිසිම බදු ගිවිසුමක් වත් මේ වන තෙක් අත්සන් කර නැති බව කිව යුතුයි.ඒ ගැන කිසිම නීත්‍යානුකූල ලියවිල්ලකට අත්සන් කර නැහැ.මේ රටේ ජනතාවට බොරු කියන්නේ නැතුව එම ප්‍රකාශ පාර්ලිමේන්තුවේ දී හෝ නිවැරදි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා යනුවෙන්ද විජිත හේරත් මහතා පැවසීය.