(අංජුල මහික වීරරත්න සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ)

විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ ඔලු කන දේශපාලන කල්ලි පාසල් වලට රිංගමින් සිටින  බවට තොරතුරු ඇතැයි ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

කොළඹ ,ඇඹිලිපිටිය සහ පොළොන්නරුවේ පාසල් වලට දැනටමත් මේ දේශපාලන පක්ෂ ඇතුළු වී තිබෙන බව දැනගන්නට ඇතැයි ද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

විශ්ව විද්‍යාල වලට එන්නේ රටේ සාරය බව කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුළු වූ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ දරුවන්ගේ ඔළු කෑව බවද මෙම දේශපාලන  පක්ෂ පාසල් වලටත් ඇතුළු වෙමින් තිබීම  බරපතල තත්ත්වයක් යැයිද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

දේශපාලනය පහ සල් වලට ගෙන යන්නට එපා යැයි ඉල්ලා සිටින්නේ යැයි ද ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා කීය.