(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

වැලිකඩ සහ අනුරාධපුර බන්ධනාගාර වලට, බීමතින් සිය මිතුරන් පිරිසක් ද සමග අයුතු ආකාරයෙන් ඇතුළු වූ බවට චෝදනා එල්ල වූ බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා අද (15)සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය.

තමා එම සිදුවීම් වල වගකීම බාරගනිම්න් බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ලොහාන් රත්වත්ත මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලිපියකින් ඊයේ පෙරවරුවෙි දැනුම් දුන්නේය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ඉල්ලා අස්වීම ජනාධිපතිවරයා විසින් පිළිගනු ලැබූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය ද නිවේදනය කළේය.

සිරකරු සුබසාධක දිනය යෙදී තිබූ ඉකුත් ඉරිදා( 12) අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට සිය මිතුරන් පිරිසක් ද සමග බීමතින් ඇතුළුවී සිරකරුවන් පිරිසකට සිය ගිනි අවිය පෙන්වා තර්ජනය කළ බවට සහ ඒ ආකාරයටම ඉකුත් 6 වෙනිදා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට ඇතුළු වූ බවට රත්වත්තේ මහතාට චෝදනා එල්ල වී තිබිණි .

ඒ අනුව අදාළ සිද්ධි වල වගකීම බාරගනිමින් තමා බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ජනාධිපතිවරයාට ද අද දුන්නේය.

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා මැණික් හා මැණික් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා වශයෙන් ද කටයුතු කළ අතර ඔහු තවදුරටත් එහි කටයුතු කරනු ඇත