(ශාන්ත රත්නායක)

ගෝලීය ප්‍රාග්ධනයට අධිරාජ්‍යවාදී බල පොරයට ජනතාව බිලිදෙන වරාය නගර කොමිෂන් පනතට එරෙහිව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය සංවිධනය කරන ලද නිහඩ විරෝධතාවයක් අද 19 කොළඹ අලුත් කඩේ උසාවිය ඉදිරිපිට පැවැත්වේ.

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය නායක පුබුදු ජාගොඩ ඇතුළු පක්ෂ සාමාජිකයෝ මෙම නිහඬ විරෝධතාවට එක් වූහ.