තුසිත කුමාර ද සිල්වා

ඇඳිරිනීතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වූ බස්නාහිර පළාතේ කළුතර කොළඹ ගම්පහ සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළු සහ නිරෝධායන කාර්යයන් වෙනුවෙන් වසා දමා තිබූ ප්‍රදේශවල ජනතාවට රථවාහන දඩ පත්‍රිකා ගෙවීමට අවස්ථාව හිමි නොවීම හේතුවෙන් මැයි 11 අද සිට මැයි මස 29 වනදා දක්වා අතිරේක සහන කාලයක් ප්‍රකාශ කර ඇතැයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ඒ අනුව කල් ඉකුත් වූ රථවාහන දඩ පත්‍රිකා ගෙවීම සඳහා අද සිට දිවයින පුරා සියලුම තැපැල් හා උප තැපැල් කාර්යාල සාමාන්‍ය පරිදි රාජකාරි කටයුතු සඳහා විවෘතව ඇති බවත් ගෙවීම් කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව සිදු කළ හැකි බව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

මෙම සහන කාලය පසුගිය මාර්තු මස පළමුවන දින හෝ ඊට පසුව නිකුත් කළ දඩ පත්‍රිකා සඳහා අතිරේක දඩමුදල් රහිත ගෙවීම් සිදුකළ හැකි අතර පෙබරවාරි මස 16 වන දින සිට පෙබරවාරි මස 29 දක්වා නිකුත් කර ඇති දඩ පත්‍රිකා සම්මත දඩ ගාස්තුව සහිතව ගෙවීම් සිදු කළ හැකි බවත් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ කළුතර ප්‍රධාන තැපැල් කාර්‍යාලය ප්‍රකාශකයකු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.