(මහින්ද නිශ්ශංක)

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය ලෙස පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහත්මිය පත් කරනු ලැබ සිටී.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නිර්දේශ මත ඇයගේ පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය අද(26) හිමිවිය.

චාල්ස් මහත්මිය දැනට මඩකලපු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය ලෙස කටයුතු කරන්නීය.