(ජේ.කේ.එල්. චාමින්ද)

ඇමරිකාවේ නිෂ්පාධිත බෝර 12 ගිනි අවියක්, ඒ සදහා යෙදිය හැකි උණ්ඩ 01ක් හා  මෙරට නිෂ්පාදිත  බෙහෙත්කොටන තුවක්කුවක් සමග සැකකරුවකු  රත්ගම පන්විල ප්‍රදේශයේ දි  අත්අඩංගුවට ගත්බැව්  රත්ගම පොලිසිය පවසයි.

 රත්ගම  පන්විල ප්‍රදේශයේ  පිහිටි සැකකරුගේ නිවසේ තිබි මෙකි ගිණි අවි සොයාගෙන ඇත.

 අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු 75 හැවිරිදිවියේ පසුවන ගොවිතැන් කටයුතුවල නිරත අයෙකි. සතුන් දඩයම් කිරිම සදහා මෙකි ගිණි අවි තබාගෙන ඇති බවට සැකකරණ අතර සැකකරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව තිබුණි.

 රත්ගම පොලිසියේ වැඩබලන ස්ථානාධිපති  ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂක කුමාර , පො ප  මදුසංක උ පොප පුෂ්පකුමාර, උ පොප  ජයසිංහ පො සැ 13413 ප්‍රියන්ත, පො සැ 8106 අනුර, පො සැ  3011 රංගන යන නිලධාරින් විසින්  මෙකි වැටලිම කරණු ලැබිය.