මහින්ද නිශ්ශංක
 
තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 8.00 කින් ඉහළ දැමීම හේතුවෙන් පාන් රාත්තලක  මිල රුපියල් 5.00 කින් වැඩි කිරිමට සිදුව ඇතැයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

පාන්මිල වැඩි කිරිම සම්බන්ධව තීරණයක් ගැනීම සඳහා සංගමයේ විධායක සභාව හෙට (17) කොළඹ දී රැස්වෙන බවද ඔහු කීය.