(සුජිත් හේවාජුලිගේ )

වැඩි මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන ජංගම වෙළදුන්ගේ බලපත්‍ර අහෝසි කරන බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක මහතා පැවැසිය.

වැඩි මිල ගණන්වලට භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙළඳුන් නීතියේ රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා වැටලීම් වැඩි කර ඇතැයි ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.