(රංජිත් රාජපක්‍ෂ)     
 
මුතුරාජවෙල සිට කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා තෙල් සංකිර්ණයට පෙට‍්‍රල් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබු බවුසරයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැනිමෙන් අද (10) අනතුරට පත්ව තිබේ.
 
හැටන් කොළඹ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිරියට අධික වේගයෙන් ධාවනය වු ලංගම බස් රථ දෙකකට ඉඩ ලබාදිම යෑමෙදි මෙම අනතුර සිදුවී ඇත.
 
පෙට්‍රල් ලිටර් 33000ක් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ එම බවුසරය පෙරළී යෑම නිසා හැටන් කොළඹ  මාර්ගයේ අනතුර සිදුවු ස්ථානයේ රථ වාහන ගමනාගමනය එක් මංතිරුවකට පමණක් සිමා කර ඇත. මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන ඇති බවුසරය මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරිමට අවශ්‍ය කටයුතු ගෙන තිබේ.
 
මෙම අනතුරෙන් කිසිවකුට අනතුරක් සිදු වී නැත.