(රංජිත් රාජපක්ෂ)    

නාවලපිටිය පොලිස් වසමට අයත් නාවලපිටිය තෙලිස්සාගල හුණුගල්ඔය ප්‍රදේශයේ පොළොව ගිලා බැසීමේ අවදානමක් හේතුවෙන් එම ගම්මානයේ පවුල් පහකට ඉන් ඉවත්වන ලෙස ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා නිලධාරිවරයා දැනුම් දී තිබේ.

නාවලපිටිය කැටබුලාව ප්‍රධාන මාර්ගය යාබදව පිහිටි තෙලිස්සාගල හුණුගල් ඔය ගම්මානයට කොත්මලේ ජලාශය ඉදි කිරීමේදී  එහි අවතැන් වූ පවුල් 300 පමණ ගෙනවිත්  පදිංචි කර ඇති අතර තේ කර්මාන්තය ජිවනෝපාය කරගත් එම ගම්වාසින් පවසන්නේ මිට දින කිහිපයක සිට තම නිවැස් වලට පහළින් කුඩා වළක් ඇති වු බවය. එම වළ මේ වන විට දිනෙන් දින ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් ගැඹුරට ප්‍රසාරණය වන බවත් තවද පදිංචි නිවාස බිත්ති ඉරිතලා පුපුරා ඇති බවද  ගම්මු පවසති.

එම වළට යාබදවම තේ වත්තේ ස්ථාන කිහිපයකින් එක වරම ජලය කාන්දුවීමක්ද සිදු වන බවත්, පවත්නා තත්ත්වය මත තම නිවාසවල පදිංචිව සිටිමට නොහැකි නිසා ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමසේවා නිලධාරිවරයාව දැනුවත් කර ග්‍රාමසේවා නිලධාරිවරයාගේ උපදෙස් පදිරි තමන් රාත්‍රි කාලයේදි පමණක් නිවාස වලින් බැහැරව ඥාතීන්ගේ නිවාසවල සිටින බවද ඔවුහු කියති.

තෙලිස්සාගල හුණුගල්ඔය ගම්මානය ගිලා බැසිම සම්බන්ධයෙන් අප කොත්මලේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් සුරංගි පෙරේරා මහත්මියගේන් අප කළ විමසුමකට ඇය පවසා සිටියේ එම ගම්මානයේ ස්ථානයක් ගිලා බැසිම සමබන්ධයෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයට දැනුම් දිමක් සිදු කර ඇති බවයි.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරින් පැමිණ පරීක්ෂණ පවත්වා වාර්තාවක් ලබාදෙන තෙක් තාවකාලිකව නිවාස පහක පදිංචිකරුවන්ට ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යන ලෙස උපදෙස් ලබා දි ඇති බවයි.