(යොහාන් භාසුර)

ආණ්ඩුවේ නව උපයන විට බදු ක්‍රමයට විරුද්ධය දක්වමින් රාජ්‍ය සහ අනුබද්ධ ආයතන ඒකාබද්ධ වෘත්තිකයන් ක්‍රියාත්මක කළ විරෝධතාව හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශය අද (8) මධ්‍යහනයේ දැඩි උණුසුම් තත්වයක් ඇතිවිය.

එහිදී විරෝධතාකරුවෝ පැයක පමණ කාලයක් විරෝධතාවයේ නිරතව සිට සාමකාමීව විසිර ගියහ.

කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට වෘත්තිකයන් දහසක පමණ සංඛ්‍යාවක් එකතු වීමත් සමඟ පොලිසිය දුම්රිය ස්ථානය අසළට ළගාවිය හැකි සියලුම මාර්ග වසා මාර්ගයේ දෙපසින් පොලිස් නිලධාරී ආරක්‍ෂක වළල්ලක් යෙදවා එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වන ලෙස විරෝධතාකරුවන්ට සුපුරුදු පරිදි දැනුම් දුන්නේය.

විරෝධතාකරුවෝ එම නිවේදනයත් සමඟ ‘හූ’ හඩ නඟා විරෝධතය දැක්වූ අතර විරෝධතාකරුවන් සංඛය්‍යාව වැඩිවෙත්ම යුද හමුදාව කැඳවූ අතර යුද හමුදාව දෙවැනි ආරක්‍ෂක වළල්ල ලෙස විරෝධතාව වටකර රැදී සිටියේය.

මෙරට ප්‍රධානතම සහ පිරිස් බලයෙන් වැඩිම වෘත්තිය සමිතිවලින් සමන්විත වරාය අධිකාරිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල සහ සහ ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථා යන ආයතන තුනේ වෘත්තිය සමිති ඇතුළු වෘත්තීය සමිති 100 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එම විරෝධතාවට සහභාගි වූ බවත් එයට වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයන් පමණක් සහභාගි වූ බවත් වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයෙක් පැවසීය.