(එෆ්.අස්ලම්)

දෙමළ ජාතික සන්ධානයට අභියෝග කරන ජනතාවාදී පුළුල් දේශපාලන බලවේගයක් ජාතික දෙමළ සන්ධානය (NTA) නමින් පිහිටුවන බව උතුරු නැගෙනහිර හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය දෙමළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍ර පක්ෂයේ නායක ඒ.වරදරාජා පෙරුමාල් මහතා පැවසීය.

දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් මෙපමණ කාලයක් දෙමළ ජාතික සන්ධානය කටයුතු කළේ රැවටිලි සගහතව බවත් මීළඟ පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට ප්‍රථම මෙම සන්ධානය ගොඩනඟන බවත් හෙතෙම කියා සිටියේය.

ජාතික දෙමළ සන්ධානය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ඊ.පී.ඩී.පී පක්ෂය,දෙමළ සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍ර පක්ෂය,ටී.ඇම්.වී.පී, දෙමළ ප්‍රගතශීලී පක්ෂය, දෙමළ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ, ටෙලෝ ඇතුළු උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ පක්ෂ ගණනාවක් සමඟින් සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතින බවද කියා සිටියේය.

උතුරේ ජනතාවගේ ගැටලු සෙල්ලමකට ගනිමින් දෙමළ ජාතික සන්ධානය රැවටිලි සහගතව කටයුතු කිරීමත් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළුවලට තවමත් විසදුම් නොලැබීමත්,එම ජනතාවගේ ගැටළු නව රජය මාර්ගයෙන් විසදා දීම පිණිස ජනතාවාදී දෙමළ දේශපාලන බලවේගයක අවශ්‍යතාව මතුවී තිබීමත් ඒ වෙනුවෙන් රටට ආදරය ඇති සියළු දෙමළ දේශපාලන බලවේග ඒකරාශී විය යුතු බවත් කී වරදරාජා පෙරුමාල් මහතා මෙම සන්ධානය ගොඩනැගීම පිළිබද සිදුකරන ලද සියළු සාකච්ඡාවල විශාල ප්‍රගතියක් දක්නට ලැබෙන බවද සදහන් කළේය.

එමෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නායකත්වය මත පිහිටුවන නව ආණ්ඩුව තුළින් දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු නිසැකවම විසදන බවද හෙතෙම අවසන් වශයෙන් කියා සිටියේය.